KATEGORIA


OZNAMY A AKCIE » AKCIE
Plán akcií na december

6.12 Príchod Mikuláša

7.12 Pečenie oblátok

10.12 Pečenie medovníkov

13.12 Vianočná akadémia o 16:00 hod. v kultúrnom dome

18.12 Čakanie na Ježiška

Plán akcií na november

7.11 Deň materských škôl

22.11 Hudobný workshop - Liečivá rozprávka o princeznej, ktorá nič nepočula. Cieľom je vzbudiť u detí záujem o zvuk a hudbu.

Plán akcií na október

9.10 Anglický jazyk - zahájenie krúžkovej činnosti

9.10 Návšteva Hudobného oddelenia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave - exkurzie sa zúčastia deti z triedy Zrkadielok, odchod z materskej školy je o 8:00 hod.

10. 10 Šarkaniáda

11.10 Turistická vychádzka trieda Zrkadielok - prosíme rodičov, aby deťom priniesli ruksak s malým občerstvením.

16.10 Minitenis - zahájanie

26.10 Deň materských škôl

Plán akcií na september

10.9 Animoterapia - zahájenie krúžkovej činnosti

27.9 Jesenná tvorivá dieľňa - akcia sa uskutoční na školskom dvore v materskej škole so začiatkom o 16:00 hod.