OZNAMY A AKCIE » AKCIE
Plán akcií na október

9.10 Anglický jazyk - zahájenie krúžkovej činnosti

9.10 Návšteva Hudobného oddelenia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave - exkurzie sa zúčastia deti z triedy Zrkadielok, odchod z materskej školy je o 8:00 hod.

10. 10 Šarkaniáda

11.10 Turistická vychádzka trieda Zrkadielok - prosíme rodičov, aby deťom priniesli ruksak s malým občerstvením.

16.10 Minitenis - zahájanie

Plán akcií na september

10.9 Animoterapia - zahájenie krúžkovej činnosti

27.9 Jesenná tvorivá dieľňa - akcia sa uskutoční na školskom dvore v materskej škole so začiatkom o 16:00 hod.