KATEGORIA


OZNAMY A AKCIE » AKCIE
Plán akcií na máj

9.5 Dopravné ihrisko - kurzu sa zúčastnia deti z tried Žabiek a Zrkadielok

10.5 Fotenie detí

Deň matiek

15.-16.5 Zápis detí do MŠ v čase od 8:00 do 16:00 hod.

28.5 Ide, ide muzika, Chorá bábika- hudobné predstavenie

Vynášanie letečka

Malý zdravotník

Deň zdravia

Plán akcií na apríl

10.4 Divadelné predstavenie Psíček a mačička

11.4 Jarné tvorivé dielne Akcia zrušená z dôvodu vysokej chorobnosti detí

25.4 Atlantis centrum Levice - celodenný výlet detí z triedy Zrkadielok

Dentálny hygienik

Remeselník

Deň Zeme

Metodický výstup v triede Slniečok

 

Plán akcií na marec

6.3 Metodický výstup v triede Slniečok

7.3 Idem ide muzik, Chorá bábika - hudobné predstavenie. Z dôvodu choroby akcia presunutá

na máj 2019

22.3 Sférické kino

Plán akcií na február

7.2 Divadlo Pimprlo - Emulienka - Akcia presunutá na 18.2

13.2 Karneval

Plán akcií na január

10.1 Zímné dieľne - Šantenie so snehom

29.1 Ide, ide muzika -  Chorá bábika Akcia presunutá na 7.3.2019

Plán akcií na december

6.12 Príchod Mikuláša

7.12 Pečenie oblátok

10.12 Pečenie medovníkov

13.12 Vianočná akadémia o 16:00 hod. v kultúrnom dome

18.12 Čakanie na Ježiška

Plán akcií na november

7.11 Deň materských škôl

22.11 Hudobný workshop - Liečivá rozprávka o princeznej, ktorá nič nepočula. Cieľom je vzbudiť u detí záujem o zvuk a hudbu.

Plán akcií na október

9.10 Anglický jazyk - zahájenie krúžkovej činnosti

9.10 Návšteva Hudobného oddelenia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave - exkurzie sa zúčastia deti z triedy Zrkadielok, odchod z materskej školy je o 8:00 hod.

10. 10 Šarkaniáda

11.10 Turistická vychádzka trieda Zrkadielok - prosíme rodičov, aby deťom priniesli ruksak s malým občerstvením.

16.10 Minitenis - zahájanie

26.10 Deň materských škôl

Plán akcií na september

10.9 Animoterapia - zahájenie krúžkovej činnosti

27.9 Jesenná tvorivá dieľňa - akcia sa uskutoční na školskom dvore v materskej škole so začiatkom o 16:00 hod.