KATEGORIA


» Animoterapia Zrkadielka
Animoterapia

I v tomto školskom roku do našej materskej školy zavítal poník Lucas a potešil deti z triedy Zrkadielok. Tie ho pekne vyčistili a on ich za odmenu odviezol na svojom chrbte.