KATEGORIA


»
Chránime prírodu

Deti sa oboznamovali s rôznymi spôsobmi ochrany prírody.