KATEGORIA


» Divadelné predstavenie
Rytiersky turnaj

Deti z našej materskej školy mali dňa 5.10 možnosť oboznámiť sa s rytierskou históriou.