KATEGORIA


» Ide,ide muzika
Ide,ide muzika

22.11 do našej materskej školy zavítali muzikanti. Deti si zaspievali ba aj zatancovali.