KATEGORIA


» Interaktívne Zrkadielka
Interaktívne Zrkadielka

Deti z triedy Zrkadielok si logické myslenie precvičujú i prostredníctvom interaktívnej tabule či Bee bot auta.