KATEGORIA


»
Plán akcií na apríl

12.4 Pohybová olympiáda - zúčastnia sa deti z triedy Zrkadielok

20. 4 Deň Zeme

25. 4 Divadelné predstavenie