KATEGORIA


»
Plán akcií na máj

10.5 Deň matiek - vystúpenie sa uskutoční v jednotlivých triedach:

Slniečka o 15:30 hod.

Žabky o 15:45 hod.

Zrkadielka o 16:00 hod.

11.5 Hudobné predstavenie

15.- 16. 5 Zápis detí do MŠ

18. 5 Fotenie detí

22.5 Atlantis Levice - deti z triedy Zrkadielok sa zúčastnia celodenného výletu do Levíc

23.5 Návšteva remeselníka v MŠ

24.5 Deň folklóru

25.5 Metodický výstup v triede Slniečok

28.5 Farma Pod Gaštankou v Modre - výletu sa zúčastnia deti z tried Slniečok a Žabiek

30.5 Návšteva hasičov

31.5 Návšteva policajtov