KATEGORIA


»
Plán akcií na november
14.11 Deti z triedy Zrkadielok navštívia hudobné oddelenie knižnice J.Fandlyho  v TT. Čarovné slovíčka - hudobno-slovné pásmo s maňuškou o slušnom správaní.

22.11 Hudobná rozprávka: O múdrej sove a zvieratkách

Pečenie medovníkov - akcia presunutá na december

Predvianočné aktivity

Dátumy budeme priebežne aktualizovať