KATEGORIA


»
Plán akcií na október

5.10 Divadelné predstavenie: Veľký rytiersky turnaj

7.10 Vystúpenie detí z triedy Zrkadielok, na Bielokostolských dňoch v kultúrnom dome. Pozvané sú všetky deti. O zábavu je postarané

18.10 Šarkaniáda (v dopoludňajších hodinách, bez rodičov)