KATEGORIA


»
Plán akcií na september
11.9 Začína animoterapia

19.9 Malý zdravotník

27.9 Návšteva dopravného ihriska pre triedu Zrkadielok

28.9 Jesenné tvorivé dielne 

 

 

Dátumy budeme priebežne aktualizovať