KATEGORIA


Slniečka

Triedne učiteľky: Andrea Jakubcová

Jana Toráčová

Počet detí:  21 vo veku 3 -4 roky