KATEGORIA


»
Slniečka

Triedne učiteľky: Bc.Jana Danišová - zástupkyňa riaditeľky

Bc. Renáta Slivová

Počet detí:  20 vo veku 3 -4 roky