KATEGORIA


» Slniečka experiment s farbami
Slniečka experimentujú s farbami

Deti z triedy Slniečok sa oboznamovali so základnými farbami - zapúšťanie a pomenovávanie farieb.