KATEGORIA


» Slniečka hry s ovocím
Hry s ovocím

Deti manipulovali s ovocím bez použitia rúk - správna koordinácia pohybov.