KATEGORIA


» Zrkadielka IT
Aktivity na interaktívnej tabuli

Deti z triedy Zrkadielok sa oboznamovali s IT, prostredníctvom ktorej triedili odpad, upratovali park a tiež si potrénovali hlavičky riešením pexesa.