KATEGORIA


» Zrkadielka jemná motorika
Jemná motorika

Deti z triedy Zrkadielok si logické myslenie a jemnú motoriku precvičujú aj prostredníctvom IT, či písaním do piesku.