KATEGORIA


» Zrkadielka v Trnave
Výletníci

Dňa 14.11.2017 sa deti z triedy Zrkadielok zúčastnili hudobno-slovného pásma s maňuškou o slušnom správaní v hudobnom oddelení knižnice J.Fándlyho v TT.