KATEGORIA


» Zrkadielka výtvarná aktivita
Čarovná jeseň

Zrkadielka sa oboznamovali s krupicovou technikou.