AKTUÁLNE » Čo by mal ovládať budúci prvák
Čo by mal ovládať budúci prvák?

Budúci prvák by mal ovládať:

• v samostatne sa obliecť a obuť

• v pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi

• v samostatne sa najesť

• v samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.

• v  správne vyslovovať všetky hlásky

• v  vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

• v  vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

• v  spočítať predmety do desať

• v  interpretovať obsah krátkej rozprávky

• v  poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku

• v  kresliť pevné a neroztrasené línie

• v nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď. , postava je anatomicky správne rozložená)

• v  vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

• v  poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová, atď. )

• v orientovať sa v priestore, má vedieť, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

Ako by sa mal školáčik správať:

• vydrží pri hre alebo inej činnosti 15- 20 minút

• začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha

• na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)

• väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý, plačlivý

• nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

• v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov

• časté pokašliavanie, žmurkanie

• nezajakáva sa pri reči

• nepomočuje sa

• ovláda prejavy slušného správania  (pozdraviť, odzdraviť a pod. )