ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ » Konzultačné hodiny
Konzultačné hod.vedúcej šk.jedálne

Konzultačné hodiny vedúcej ŠJ sú v pondelok až piatok od 8:00-do 12:00 hod.

 

Tel.kontakt: 0903 728 437