OZNAMY A AKCIE » OZNAMY
Bicyklom do škôlky

Oznam pre rodičov detí z triedy Zrkadielok 19.10.2021

Milí rodičia, pokiaľ nám počasie dopraje, tak vo štvrtok 21.10.2021 by sme s deťmi radi absolvovali "cyklotúru". Prosím prineste deťom bicykel a do ruksaku im pribaľte nápoj a maškrtu. Aktivita sa uskutoční v dopoludňajších hodinách.

Ďakujeme za spoluprácu. 

Oznam 13.10.2021

Oznamujeme rodičom detí, že dve triedy v materskej škole sú od 13.10.2021 do 21.10.2021 zatvorené z dôvodu karantény.

Otestované deti s negatívnym výsledkom môžu nastúpiť v utorok 19.10.2021.

Neotestované deti môžu nastúpiť v piatok 22.10.2021

Ostatné deti, ktoré neboli v kontakte s pozitívnou pani učiteľkou môžu nastúpiť kedykoľvek.

Ďakujeme

Dodatočný oznam z RÚVZ

Deti (prostredníctvom zákonných zástupcov) sú povinní vykonávať nasledovné opatrenia:

  1. a) sledovať svoj  zdravotný  stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: (horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, porucha resp. strata čuchu a chuti ) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára  a RÚVZ so sídlom v Trnave a podrobiť sa odberu biologického materiálu

 

  1. b) zostať v domácej  izolácii

 

  1. c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev  kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)

           

  1. d) zdržať sa  cestovaniae) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

 

  1. f) zdržať sa  pracovnej  činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

 

  1. g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby