KATEGORIA


OZNAMY A AKCIE » OZNAMY
Oznam 21.6.2021

Rozlúčka predškolákov

Oznamujeme rodičom predškolákov, že rozlúčka sa uskutoční dňa 29.6.2021 na školskom dvore.

Na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prosíme o prítomnosť iba jedného zákonného zástupcu (Covid 19).

Keďže sme odkazaní na priaznivé počasie, bližšie informácie poskytneme v druhej polovici tohto týždňa.

Ďakujeme za porozumenie

Oznam k fotkám

Vážení rodičia, ak budete mať nejaké pripomienky alebo požiadavky k fotkám, treba sa spojiť s pani fotografkou Monikou cez mail monikvdphoto@azet.sk

Ďakujeme

MDD + fotenie

OZNAMY

Deti dostali balíček k MDD financovaný z fondu
ZRPŠ, ktorý bol obohatený o kinder vajíčko, džús
a lentilky, ktoré im daroval obecný úrad. Touto
cestou ďakujeme pani starostke, ktorá darčeky pre

deti osobne priniesla.

Oznamujeme rodičom, že dňa 8. júna 2021
(v utorok) sa budeme fotografovať.

Zápis ukončený

Zápis na školský rok 2021/2022 je ukončený. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí obdržíte poštou do 15.6.2021.Ďakujeme

Pravidlá od 19.4.2021

pravidla od 19.4.2021

Zápis do materskej školy

Zapis

Kozmo na doma
Kozmo už prichádza aj do rodín! V rámci nášho nového projektu sme vymysleli program pre rodičov, starých rodičov, súrodencov a iných dospelákov, v ktorom sa dá s deťmi rozprávať o zložitých témach prostredníctvom rôznych hier a aktivít. Súčasťou programu je aj metodika pre rodičov plná inšpiratívnych aktivít na doma, k tomu sada pomôcok a online vzdelávanie - webinár, ktoré viete v súčasnej pandemickej situácii absolvovať z pohodlia domova.
 
Ponúkame hodinové online vzdelávanie, v ktorom vás naša skúsená kolegyňa prevedie témami, ktoré sa sa v detských kolektívoch a pri výchove často vyskytujú:
  • Branie vecí kamarátom alebo súrodencom bez opýtania
  • Posmievanie sa
  • Nevšímanie si, ak sa niekomu druhému niečo deje

Vzdelávanie poskytujeme za dobrovoľný príspevok podľa možností záujemcov. Financie budú použité na rozvoj projektu. Vzdelávanie máme v pripravené v online podobe, keby nebola korona, určite by sme to realizovali inak - formou prednášok a diskusií. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v triede Zrkadielok

Kozmo

Usmernenie od 2.11.2020

Prosíme zákonných zástupcov, aby si pred vstupom do materskej školy dôkladne prečítali usmernenie Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ďakujeme, že nás nevystavujete zvýšenému riziku.

usmernenie od 2.11.2020

 

Usmernenie od 2.11.2020

Oznam 26.10.2020

Oznamujeme rodičom, že materská škola bude v dňoch 30.10, 2.11, 6.11 a 9.11.2020 zatvorená.

Ďakujeme za porozumenie   Po 27.10.2020 už neplatí.

Aktuálne usmernenia-október 2020

Oznam

Oznamujeme rodičom,že od 12.10.2020 budú deti počas dňa v interiéri aj exteriéri materskej školy nosiť rúško. Je potrebné, aby každé dieťa malo náhradné rúško v skrinke.

Ďakujeme za porozumenie 

Rodičovské združenie

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že rodičovské združenie bude tento rok vzhľadom na Koronavírusové podmienky nasledovne:

Trieda Zrkadielok:14.09.2020

Trieda Žabiek: 16.09.2020

Trieda Slniečok:17.09.2020

Stretnutia sa budú konať na školskom dvore vždy o 16.15 hodine. Ďakujeme.

Tešíme sa na Vás

Školský rok 2020/2021

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste si pred nástupom Vášho dieťaťa do materskej školy pozorne prečítali dokumenty v nižšie priložených odkazoch a žiadame Vás o dodržiavanie daných usmernení

co potrebuje dieta do MS

do pozornosti rodicom

Vopred ďakujeme za spoluprácu

DOTÁCIA NA STRAVU - ZMENA

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu pre deti v končiacom ročníku materskej školy (predškolákov). Pre získanie dotácie od 1.9.2021 je potrebné doložiť potvrdenia. Viac info v sekcii školská jedáleň/dotácia na stravu