ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ » Odhlasovanie zo stravy
Odhlasovanie zo stravy

Odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné najneskôr deň vopred a to do 16:15 hod.buď osobne alebo na tel. č. 033 5521 101. V daný deň už nie je možné dieťa zo stravy odhlásiť.