O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE » Personál MŠ
Personál MŠ

Pedagogickí pracovníci:

Riaditeľka MŠ:  Iveta Domoráková

Zástupkyňa riaditeľky: Bc.Jana Danišová

Učiteľka: Jana Toráčová

Učiteľka: Bc. Mária Hladká

Učiteľka: Andrea Jakubcová

Učiteľka: Bc. Silvia Kupčíková

Prevádzkoví pracovníci:

Hospodárka: Katarína Novocká

Ekonomická pracovníčka: Alena Lackovičová

Školníčka, upratovačka, kurička: Jana Janečková

Upratovačka: Ľudmila Hornáčková

Kuchárka: Katarína Šišková

Pomocná kuchárka: Lenka Adámková