KATEGORIA


OZNAMY A AKCIE » AKCIE » Plan akcií na december
Plán akcií na december

5.12 Divadelné predstavenie - Povedačky, vinšovačky. Divadlo Pimprlo

6.12 Príchod Mikuláša

11.12 Pečenie medovníkov

17.12 Vianočná akadémia - vystúpenie detí sa uskutoční v kultúrnom dome

18.12 Čakanie na Ježiška