KATEGORIA


OZNAMY A AKCIE » AKCIE » Plán akcií na február
Plán akcií na február

5.2 Karneval - uskutoční sa v jednotlivých triedach dopoludnia

10.2 Divadelné predstavenie -  Veselá rozprávka