KATEGORIA


OZNAMY A AKCIE » AKCIE » Plán akcií na november
Plán akcií na november

6.11 Výchovný koncert Hlbockí  Predstavenie zo strany účinkujúcich zrušené

19.11 Bubnovačka, aby bolo deti počuť - pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí.

22.11 Návšteva Hudobného oddelenia knižnice J.Fándlyho v Trnave - akcie sa zúčastnia deti z triedy Zrkadielok