KATEGORIA


OZNAMY A AKCIE » AKCIE » Plán akcií na október
Plán akcií na október

1.10 Veselo so svetlonosom, so začiatkom o 16:00 hod. Akcia sa uskutoční na školskom dvore.

2. 10 Šarkaniáda

18.10 Hudobno - divadelné predstavenie -Ujo Ľubo

28.10 Deň materských škôl