Slniečka

Triedne učiteľky:  Jana Toráčová

Andrea Jakubcová

Počet detí:  22 vo veku 3 -4 roky