KATEGORIA


Slniečka

Triedne učiteľky: Bc. Jana Danišová

Bc. Silvia Kupčíková

Počet detí:  21 vo veku 3 -4 roky