KATEGORIA


Slniečka

Triedne učiteľky: Bc. Jana Danišová

Bc. Silvia Barteková

Počet detí:  20 vo veku 3 -4 roky