Zrkadielka

 

 

Riaditeľka: Iveta Domoráková

Triedna učiteľka: Bc. Mária Hladká

Počet detí: 24 vo veku 5 – 6 rokov

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLÁ V TRIEDE ZRKADIELOK

1.Rešpektujeme hovoriaceho

2.Chodíme pomaly

3.Pre všetkých platia rovnaké pravidlá

4. Neubližujeme si

5. Nosíme oranžové tričko