AKTUALIZÁCIA dňa 22.1.2021

Aktuálne nariadenie je naďalej platné v rovnakom režime aj v termíne od 25.1.2021 až do odvolania. Deti, ktoré neboli prihlásené k dátumu 11.1.2021 sú zo stravy odhlásené počas trvania aktuálneho režimu.

Vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu a pokyny z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvárame našu materskú školu 11.1.2021 len pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v prvej línii a pre zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Rodičia sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa.

Situáciu budeme naďalej sledovať a o ďalších krokoch Vás budeme informovať na našej stránke.

Ďakujeme za porozumenie

navrat 2021

Vitajte  na internetovej stránke MŠ Biely Kostol, ktorú pre Vás priebežne pripravujeme. Máme záujem informovať Vás o tom, ako Vaše deti prežívajú čas strávený  v našej materskej škole. Dozviete sa na nej aktuálne informácie o organizačnej štruktúre a chode materskej školy i to, akým spôsobom Vaše deti trávia deň, ako pracujú v edukačných aktivitách, aké akcie a podujatia ich čakajú a taktiež aj aktuálne oznamy. Veríme, že uspokojíme Váš záujem.

 S priateľským pozdravom,kolektív MŠ.