DOTÁCIA NA STRAVU - ZMENA

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu pre deti v končiacom ročníku materskej školy (predškolákov). Pre získanie dotácie od 1.9.2021 je potrebné doložiť potvrdenia. Viac info v sekcii školská jedáleň/dotácia na stravu

Odhlasovanie detí zo stravy:

Od 1.9.2017 nastáva zmena v odhlasovaní detí zo stravy. Odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné deň vopred a to do 16:15 hod. buď osobne alebo na tel.č. 033 5521 101

V daný deň už nie je možné odhlásiť dieťa zo stravy a rodič je povinný stravu za daný deň uhradiť, pretože už o 8.30 hod sa podáva desiata v dvoch triedach a  tú treba včas pripraviť. V takomto ojedinelom prípade si rodič môže stravu za tento jeden deň zobrať domov, ale až po dohode s vedúcou školskej jedálne alebo pani kuchárkou.